สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อเติมบ้านใหม่?

หลายคนที่กำลังจะต่อเติมบ้านใหม่ แนะนำให้อ่านโพสต์นี้ก่อน!! เพื่อจะได้นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม และปรับใช้ได้ดีขึ้น วันนี้เรามีทั้งสิ่งที่ควรรู้ ข้อแนะแนะ ปัญหา และหลักการของการต่อเติมบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านเดี่ยว จะมีอะไรบ้างไปดูกัน สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน  กฎหมายในการต่อเติมบ้าน – การต่อเติม หรือดัดแปลง จะมีรายละเอียดที่ต้องได้รับการอนุญาตจากทางราชการ – การขยายพื้นที่ชั้นใด ชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 5 ตร.ม. – เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ผกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม – เพิ่ม – ลด จำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาร บันได และผนัง  ความขัดแย้งกับบ้านข้างเคียง – เราสามารถต่อเติมบ้านได้ในทางกฎหมาย แต่!!จำเป็นว่าจะต้องมีการพูดคุยกับบ้านข้างเคียงก่อนว่าบ้านเราจะมีการต่อเติมบ้าน เพราะหากบ้านข้างเคียงไม่ยอม และไปร้องเรียนกับทางราชการ ก็จะมีปัญหาตามมาภายหลังได้ เพราะบ้านเราต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องของเสียงดังขณะต่อเดิมบ้านด้วย  การต่อเติมบ้าน – งานในส่วนนี้จำเป็นต้องอาศัยวิศกรเป็นผู้ออกแบบงานส่วนต่อเติมให้ เพราะเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ต่อเติมมักจะมีพื้นที่จำกัด และต้องคำนึงถึงสภาพปัจจุบันของอาคาร ตลอดจนสภาพพื้นที่ส่วนที่จะต้องการต่อเติม ซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมาย . .. ข้อแนะนำในการต่อเติม […]

เลือกบ้านในแบบของคุณ