แบบบ้าน

รองรับผู้สูงอายุ

และครอบครัวหลายขนาด

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา เราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการออกแบบและก่อสร้างบ้านของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมทั้งพื้นที่ใช้สอย ทิศทางที่เหมาะสมและพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยคงไว้ซึ่งความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและความมั่นคงแข็งแรง อีกทั้งการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของทีมงาน โดยการเสริมสร้างความรู้ และเทคโนโลยีทางการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการบ้านคุณภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะหลัง

บ้าน 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น

แถมลิฟท์

ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว

ทุก Generation

และรองรับสมาชิกผูัสูงอายุ

ขอแนะนำ

บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ออกแบบมาเพื่อ

ผู้สูงอายุ

พื้นระดับเดียวกันทั้งหลัง

ในการเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานในตัวบ้านทั้งหลัง จะไม่มีเหลี่ยมมุมหรือพื้นที่สูงต่างระดับกันให้เดินสะดุด

ราวจับสำหรับผู้สูงอายุ

เราได้ทำการศึกษาจากปัญหาเวลาผู้สูงอายุขึ้นเดินไปในสถานที่ต่างๆ การมีราวจับจะช่วยพยุงผ่อนแรงและทำให้พวกเขามั่นใจยิ่งขึ้น

ทางลาดสำหรับรถเข็น

ในอนาคตหากผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถเข็น ทางลาดขึ้นลง เพื่อเข้าสู่ตัวอาคารจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนที่ของรถเข็นของผู้สูงอายุ

ม้านั่งอาบน้ำ

ในบางครั้งผู้สูงอายุอาจไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคง การมีม้านั่งให้สำหรับอาบน้ำนั้นทำให้ผู้สูงอายุสามารถอาบน้ำได้ด้วยตนเองและไม่ต้องกังวลเรื่องการลื่นล้ม

พื้นนิ่ม

ในวัยของผู้สูงอายุนั้น การหกล้มหรือลื่นล้ม อาจเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งด้วยสุขภาพหรืออุบัติเหตุก็ตาม การมีพื้นที่สามารถลดแรงกระแทก จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยบรรเทาการบาดเจ็บจากการล้มเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

Lift และ Stair Lift

ในแบบบ้านหลายชั้นของเราถูกออกแบบมาให้เตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่ม ลิฟต์ ในอนาคตไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาด้วยการออกแบบบ้านมาให้รองรับตั้งแต่เริ่มต้นทำให้คุณพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถเลือกเพิ่มลิฟต์เข้าไปได้ทันที

เลือกบ้านในแบบของคุณ