แบบบ้านมาตรฐาน

AH-206

ภายในเปิดโล่งโดยเน้นประตู-หน้าต่างให้มีขนาดกว้างกว่าปกต...

ห้องนอน

3

ห้องน้ำ

3

พื้นที่ใช้สอย

209 ตรม.

โดย outmaster

AH-205

ภายในเปิดโล่งโดยเน้นประตู-หน้าต่างให้มีขนาดกว้างกว่าปกต...

ห้องนอน

3

ห้องน้ำ

3

พื้นที่ใช้สอย

210 ตรม.

โดย outmaster

AH-204

รูปแบบที่เรียบง่ายกับการจัดพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อใช้ประโ...

ห้องนอน

3

ห้องน้ำ

4

พื้นที่ใช้สอย

216 ตรม.

โดย outmaster

AH-202

ภายในเปิดโล่งโดยเน้นประตู-หน้าต่างให้มีขนาดกว้างกว่าปกต...

ห้องนอน

3

ห้องน้ำ

3

พื้นที่ใช้สอย

213 ตรม.

โดย outmaster

1 2 3 4