4 เคล็ดลับของการคัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีที่สุด

แน่นอนว่าก่อนเราจะตัดสินใจจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน เราต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่าง เพื่อนำมาตัดสินใจในการจ้างอีกที แต่องค์ประกอบเหล่านั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

– เลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพราะว่าการก่อสร้างที่ดีต้องอาศัยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อจะได้มั่นใจว่าเขาจะไม่ทิ้งงานเรา ไม่หนี เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีตัวตนที่แท้จริง

– เลือกบริษัทที่มีความชำนาญ มีผลงานและคุณภาพดี เพราะการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต เราจะผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นการเลือกบริษัทที่เชี่ยวชาญ ชำนาญและมีผลงาน จะช่วยเพิ่มความสบายใจในการสร้างบ้านของเราได้ โดยการที่เราไปดูผลงานของบริษัทนั้นๆ ควรสุ่มดูผลงานบ้านสัก 3 หลัง เพื่อเพิ่มความแน่ใจในการจ้าง

– มีราคาที่เหมาะสม ราคาจะมีอยู่ประมาณ 3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ำ เราควรเลือกราคากลางๆ และเหมาะสมกับงบที่เราจัดเตรียมไว้ เพราะหากถูกเกินไปก็อาจได้คุณภาพที่ไม่ดี สูงมากไปก็เกิบงนประมาณที่เราตั้งไว้อีก

– มีการทำสัญญาสร้างบ้านที่ดี เพราะบางบริษัทสร้างสัญญาเอื้อเข้าตัวเองคือจ่ายสูงๆในช่วงระยะแรก และเหลือจ่ายน้อยในระยะหลัง แบบนี้ไม่ดีต่อเรา เพราะอาจทำให้ทิ้งงานในภายหลังได้ ดังนั้นสัญญาที่ดีจึงต้องสม่ำเสมอตลอดโครงการ หรือจ่ายยอดสูงในช่วงท้าย ถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้ประโยชน์มากกว่า

เลือกบ้านในแบบของคุณ