ไม่อยากบ้านทรุด ควรเริ่มจากจุดนี้

“บ้าน” เป็นสถานที่ที่ทุกคนเอาไว้พักผ่อนทั้งกาย และใจ แถมยังต้องมีความปลอดภัย อุ่นใจที่ได้อาศัยอยู่บ้าน แต่กว่าทุกๆคนจะได้บ้านสักหลังมาเป็นของตัวเองคงไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งพอได้มาแล้วคงไม่อยากให้บ้านตัวเองเกิดปัญหาต่างๆ เช่น “บ้านทรุดตัว บ้านร้าว” สำหรับใครที่ซื้อบ้านกับโครงการต่างๆ ก็ควรเช็คเรื่องประกันโครงสร้างของบ้านให้ดีๆ ส่วนใครที่สร้างบ้านเอง ก็อย่ามองแต่เรื่องงบประมาณ ให้มองถึงเรื่องความปลอดภัย และผลในระยะยาวด้วย

การตัดสินใจก่อนซื้อบ้าน

  1. การลงเสาเข็ม เป็นขั้นตอนแรกก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน เพราะมันจะมีปัญหาเรื่องปัญทรุด หรือบ้านร้าวตามมาทีหลังได้
  2. การศึกษาข้อมูลก่อนจะซื้อบ้าน เช่น ศึกษาว่าพื้นดินนี้เป็นอะไรมาก่อน เป็นพื้นนามาก่อน เป็นตึกมาก่อน หรือเป็นพื้นที่รกร้างธรรมดา เพราะมันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการลงเสาเข็มของบ้าน ทั้งในกรณีซื้อบ้านกับโครงการและการสร้างบ้านเอง
  3. เมื่อเราได้ข้อมูลของพื้นที่เก่ามาแล้ว ถ้าเป็นโครงการที่เราจะซื้อให้ศึกษาต่ออีกว่าเขาลงเสาเข็มกี่เมตร (โดยข้อมูลนี้จะมีค่าเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ ว่าแต่ละพื้นที่ต้องลงลึกกี่เมตรตามมาตรฐาน) เพราะว่ารากฐานบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และบ่งบอกว่าบ้านเราจะทนทาน อยู่ได้นานขนาดไหน

สาเหตุที่ทำให้บ้านทรุด

  1. เสาเข็มสั้นเกินไป อยู่ในชั้นดินอ่อนซึ่งมีแรงแบกทานได้น้อย ดินโดยรอบเสาเข็มเคลื่อนตัวได้ง่ายเวลาโดยแรงกระทำ
  2. เสาเข็มเกิดความบกพร่อง เสาเข็มแตกหักหรือขาดจากกันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการบ้านทรุด ส่วนมากจากเกิดการแตกหักในขณะที่ติดตั้งลงดิน ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถส่งผ่านน้ำหนักลงไปยังดินแข็งที่อยู่ลึกลงไปได้
  3. เกิดการเคลื่อนตัวของดิน ส่วนใหญ่มักจะเกิดผลกระทบจากภายนอก เช่น มีการขุดเจาะบริเวณข้างเคียง ทำให้เสาเข็มเคลื่อนตัวจากตำแหน่งเดิม เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภายหลังจากสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การลงเสาเข็มถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก   และก่อนลงเสาเข็มการสำรวจพื้นที่สำรวจหน้าดินก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ออลเฮ้าส์ เรามีบริการวัดประเมินหน้าดินฟรี!

เลือกบ้านในแบบของคุณ