สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อเติมบ้านใหม่?

หลายคนที่กำลังจะต่อเติมบ้านใหม่ แนะนำให้อ่านโพสต์นี้ก่อน!! เพื่อจะได้นำข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติม และปรับใช้ได้ดีขึ้น วันนี้เรามีทั้งสิ่งที่ควรรู้ ข้อแนะแนะ ปัญหา และหลักการของการต่อเติมบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านเดี่ยว จะมีอะไรบ้างไปดูกัน❗️

สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน❗️
⭕️1️⃣ กฎหมายในการต่อเติมบ้าน
– การต่อเติม หรือดัดแปลง จะมีรายละเอียดที่ต้องได้รับการอนุญาตจากทางราชการ
– การขยายพื้นที่ชั้นใด ชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 5 ตร.ม.
– เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ผกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม
– เพิ่ม – ลด จำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาร บันได และผนัง
⭕️2️⃣ ความขัดแย้งกับบ้านข้างเคียง
– เราสามารถต่อเติมบ้านได้ในทางกฎหมาย แต่!!จำเป็นว่าจะต้องมีการพูดคุยกับบ้านข้างเคียงก่อนว่าบ้านเราจะมีการต่อเติมบ้าน เพราะหากบ้านข้างเคียงไม่ยอม และไปร้องเรียนกับทางราชการ ก็จะมีปัญหาตามมาภายหลังได้ เพราะบ้านเราต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องของเสียงดังขณะต่อเดิมบ้านด้วย
⭕️3️⃣ การต่อเติมบ้าน
– งานในส่วนนี้จำเป็นต้องอาศัยวิศกรเป็นผู้ออกแบบงานส่วนต่อเติมให้ เพราะเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ต่อเติมมักจะมีพื้นที่จำกัด และต้องคำนึงถึงสภาพปัจจุบันของอาคาร ตลอดจนสภาพพื้นที่ส่วนที่จะต้องการต่อเติม ซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมาย
.
..
ข้อแนะนำในการต่อเติม?
✅1️⃣ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
– ในการออกแบบบ้านจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยด้วย โดยผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงการระบายอากาศ แสงสว่าง รวมทั้งความปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาไฟไหม้
✅2️⃣ รูปแบบทางด้านโครงสร้าง
– หลักการในการต่อเติมจะต้องแยกโครงสร้างส่วนต่อเติมใหม่ให้เป็นโครงสร้างต่างหาก การแยกโครงสร้างจะต้องแยกให้ขาดจริงๆ โดยต้องเว้นให้เกิดช่องว่าง ระหว่างอาคาร ถ้ามีพื้นที่พอ แต่ถ้าไม่มีก็ให้กั้นด้วยโฟม เพื่อไม่ให้มีการเชื่อต่อของโครงสร้างเดิม กับโครงสร้างใหม่
.
.
ปัญหาการต่อเติมบ้านผิดวิธี⁉️
❎ ทำให้อาคารทรุดตัวไม่เท่ากัน
❎ ทำให้อาคารฉีกขาดจากโครงสร้างที่เชื่อมกัน
.
..
หลักการต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธี⁉️
✅ โครงสร้างอาคารส่วนต่อเติม
– ย้ำว่าต้องแยกจากอาคารเดิม / รั้วรอบด้าน แยกโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทรุดตัว ระหว่างอาคารเดิมกับอาคารต่อเติม
✅ ลักษณะรากฐาน แบ่งออก 2 ลักษณะ
– ต่อเติมโดยใช้เสาเข็มสำเร็จรูป ความยาวประมาณ 6 เมตร
– ต่อเติมโดยใช้ Micro Pile ที่มีความยาวเท่ากับความยาวเสาเข็มของอาคารบ้านเดิม

 

AUTHOR
ณัฐวดี  คงสมบูรณ์
Content Creator Above All Online Marketing Services

GRAPHIC DESIGNER
ณัฐพงศ์ จริยะนันตกุล
Graphic Design Director Above All Online Marketing Services

เลือกบ้านในแบบของคุณ