สร้างบ้านใหม่ รื้อถอนบ้านเดิมเลยได้มั้ย?

สร้างบ้านใหม่ รื้อถอนบ้านเดิมเลยได้มั้ย?

อยากจะทำบ้านใหม่ แต่บ้านเดิมก็โทรมหรือขัดใจ จนตัดสินใจรื้อถอนเลยซะดีกว่า แต่ไม่ใช่ปุปปัปจะรื้อถอนกันได้เลยง่ายๆ ต้องมีการขออนุญาตและทำตามขั้นตอนให้ถูกวิธีก่อนนะทุกคน ลองดูกันว่ามีขั้นตอนและต้องทำยังไงบ้าง

.

กฎหมายสำหรับการรื้อถอนบ้าน

เมื่อต้องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สำหรับอาคารที่สูงเกิน 15 เมตร และอาคารอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร ต้องได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตก่อนการดำเนินการ โดยการรื้อถอนต้องมีการป้องกัน และไม่ก่อความเดือดร้อน และเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย

 

ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอน ?

การที่ไม่ทำเรื่องรื้อถอน แล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่จะถูกสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม อาจเจอกับปัญหาที่ตามมามากมาย ไม่ว่าจะการโอนต่อ อายุการใช้งาน ประวัติบ้านไม่ตรงของเดิม ขนาดของบ้าน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต เมื่อเทศบาล หรือเขตมาตรวจก็คงจะตอบคำถามได้ยากเลยล่ะ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร

  • แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้างทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ทำมาไม่เกิน 45 วัน
  • แบบคำร้อง ข.1
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
  • หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  • สำเนาโฉนด

 

หากไม่ขออนุญาตรื้อถอนบ้าน จะเป็นอย่างไร ?

หากไม่ทำการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน ผู้ที่ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน และต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นควรทำตามขั้นตอนให้ถูกวิธี เพื่อจะได้ไม่เกิดความยุ่งยากตามมาภายหลังจะดีกว่า

เลือกบ้านในแบบของคุณ