บ้านร้าวแบบนี้ หมายความว่าไง

รอยร้าว เป็นวิธีตรวจสอบโครงสร้างบ้าน เบื้องต้นว่ายังมีสภาพแข็งแรงดีอยู่หรือไม่ ที่สังเกตง่ายที่สุด และสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นนั้น แนะนำให้สังเกตภาพรวมของตัวบ้าน ว่าอยู่ในแนวดิ่ง หรือตั้งฉากกับพื้น หรือไม่ โดยเฉพาะโครงสร้างเสา และคานรับน้ำหนัก จะต้องไม่แอ่น หรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องสังเกต คือลักษณะรอยแตกร้าวต่างๆ ภายในตัวบ้าน โดยมีหลักการสังเกตดังนี้

ปัญหารอยร้าวโครงสร้างบ้านก็กวนใจอยู่บ่อยครั้ง หลังจากที่เราเข้าไปอยู่บ้านใหม่ได้สัพพักบ้านบ้างหลังอาจมีรอยร้าวให้เห็น  หลายคนคงกังวลใจว่าบ้านยังแข็งแรงดีอยู่ไหม แล้วรอยร้าวแบบนี้หมายความว่ายังไง

1. แตกลายงาตามผนัง

รอยร้าวลักษณะนี้ไม่ค่อยมีความอันตรายมากนัก ไม่ได้เป็นที่โครงสร้างแต่อาจเกิดจากส่วนผสมปูนฉาบผนังที่ไม่ได้สัดส่วน พอระยะเวลาผ่านไปสักพักปูนผ่านอุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนทำให้ผนังมีการหดตัว อาจทำให้เนื้อปูนที่ฉาบแตกลายงาได้

2. แตกร้าวแนวดิ่งตามผนัง 

รอยร้าวลักษณะนี้ค่อนข้างอันตรายมาก  เพราะเป็นลักษณะของการแอ่นตัวรับน้ำหนักที่มากเกินไป ถ้าพบรอยร้าวลักษณะนี้ควรรีบเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักออกจากจุดนั้นและรีบปรึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยด่วนเพื่อแก้ไข

 

3. ร้าวทแยงมุม 45 องศา

รอยร้าวลักษณะนี้อันตรายมาก  เพราะเกิดขึ้นมาจากการทรุดตัวของฐานบ้าน เสาใดเสานึงอาจจะมีปัญหาเรื่องการรับน้ำหนัก  ความแข็งแรงของโครงสร้างไม่มีความแข็งแรง ควรรีบปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อแก้ไขโดยด่วนที่สุด

 

 

 

เลือกบ้านในแบบของคุณ