ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ช่วงโควิด19 ยังไงดี

       เชื่อว่าหลายครอบครัวต้องมีผู้สูงอายุอยู่ไม่มากก็น้อยแน่นอน โดยแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไป แต่ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ล่ะ จะต้องดูแลผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษไหม แล้วจะดูแลอย่างไรได้บ้าง ไปอ่านกันเลย…
       เนื่องจากในสถานการณ์ตอนนี้มีการระบาดโควิด – 19 ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เราก็คงยังวางใจกับเชื้อไวรัสโควิด 19 เลยไม่ได้โดยเฉพาะ “ผู้สูงอายุ” จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป เพราะสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันที่ลดลงตามวัยอีก และถ้ายิ่งมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และอื่นๆ ก็อาจจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ..

 


ดูแลอย่างไรดี
ควรจัดให้มีผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว
 ควรให้ผู้สูงอายุเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านมากที่สุด
 หลีกเลี่ยงให้ผู้สูงอายุคลุกคลีกับเด็ก
 หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรออกในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเจอกับผู้คน หรือสถานที่ ที่แออัด
 เมื่อผู้สูงอายุกลับมาถึงบ้านควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันที
 หากต้องไปพบแพทย์ มีอยู่ 2 กรณี ได้แก่
1. หากอาการคงที่ ให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเลื่อนนัด
2. หากอาการแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเพื่อนัดหมายไปตรวจในช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด ให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัยและใส่เสื้อคลุมให้มิดชิดที่สุด
 ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที
 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรทานแยกจะดีกว่า
 หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยๆ

สังเกตอาการอย่างไรว่าติดเชื้อ
 อาการจะไม่ชัดเจน
 อาจไม่มีไข้
 มีอาการอ่อนเพลีย
 เบื่ออาหาร
 รับอาการทางสายยางไม่ได้
 ซึมสบสันเฉียบพลัน
 ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว
 ปรึกษาแพทย์ทันที

—————————————————————–

#ดูแลผู้สูงอายุ #ยังไงดี #โควิด19 #Covid19

AUTHOR
ณัฐวดี  คงสมบูรณ์
Content Creator Above All Online Marketing Services

GRAPHIC DESIGNER
ณัฐพงศ์ จริยะนันตกุล
Graphic Design Director Above All Online Marketing Services

เลือกบ้านในแบบของคุณ