ดินรอบบ้านทรุด ทำไงดี?

เป็นธรรมดาว่าบ้านที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน เมื่อถึงเวลาทุกบ้านจะต้องเกิดปัญหา “ดินทรุด” แน่นอนและยิ่งเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นเขตดินอ่อน อัตราการทรุดตัวของดินในพื้นที่ตรงนี้  โดยปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 12 ซม. ซึ่งบ้านของเราตั้งอยู่บนโครงสร้างหลัก บนเสาเข็มขนาดใหญ่ บ้านของเราจะไม่ทรุดตัว แต่!! ดินรอบบ้าน รั้ว ถนนโครงการ ถนนใหญ่พวกนี้จะทรุดต่อเนื่องกันลงไปหมด ซึ่งเราสามารถสังเกตดินรอบบ้านเมื่อมีอาการผิดปกติได้ 2 อย่าง นั่นก็คือ
  1. ดินทรุดไหลเข้าไปใต้บ้าน บ้านที่เราพักอาศัยไปนานๆ เมื่อดินรอบบ้านมันทรุดตัวลงไปเรื่อยๆ ดินใต้บ้านก็จะทรุด ถ้ามันทรุดไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดเป็นโพรงใหญ่ เราถมดินเพิ่มเติมไปรอบบ้านเท่าไหร่ มันก็จะสไลด์ตัวลงไปใต้บ้านเราเท่านั้น
  2. ดินทรุดไหลออกไปนอกบ้าน ในที่ดินข้างเคียง กรณีที่ที่ดินของเรามีระดับสูงกว่าที่ดินข้างเคียงมากๆ หรือบางทีตัวบ้านเราสร้างติดทางน้ำสาธารณะ ดินก็อาจรอดใต้รั้วเราไปสู่พื้นที่ดินข้างเคียงได้

 

เราต้องป้องกันอย่างไรไม่ให้ดินสไลด์?

มีอยู่ประมาณ 3 วิธีหลักๆ

  1. “ทรายถม” โดยใช้น้ำฉีดอัดเข้าไป จนแน่ใจว่าทรายเข้าไปถมจนเต็มจนเกิดเป็นคันดินอยู่ใต้รอบบ้านของเรา หลังจากนั้นเราถึงจะใช้ดินเอามาถม เพิ่มเติมในบริเวณรอบบ้านของเราอีกที โดยจะมีคันทรายป้องกันอยู่ใต้บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์
  2. “ซ่อมบำรุง” เช่น การทำกำแพงกันดิน หรือแนวคันรั้ว อาจหาวัสดุมาทำเป็นกำแพง ป้องกันไว้ไม่ให้ดินเราไหลออกไปสู่ที่ดินข้างเคียงได้
  3. “ขอบคันหิน” คือขอบคอนกรีตสำเร็จรูปนั่นเอง จะพบเห็นได้ตามทางเท้าข้างถนนเป็นส่วนใหญ่ หลายๆคนคิดว่าใช้เป็นขอบฟุตบาท ขอบกระทะต้นไม้ คิดว่ามีไว้แค่ความสวยงามเท่านั้น แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ “ปิดบังโพรงใต้บ้าน” ที่เกิดจากปัญหาดินรอบบ้านทรุดตัวได้อีกด้วย

 

AUTHOR
ณัฐวดี  คงสมบูรณ์
Content Creator Above All Online Marketing Services

GRAPHIC DESIGNER
ณัฐพงศ์ จริยะนันตกุล
Graphic Design Director Above All Online Marketing Services

เลือกบ้านในแบบของคุณ